Wie zijn wij?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wij zijn Tine en Dirk, een sociaal voelend en eco-minded koppel dat in hun zoektocht naar een gezamenlijk project enkele jaren geleden in het Waasland neerstreek, meer bepaald in Sint-Pauwels, en daar een 100 jaar oude woning renoveerde en een verwaarloosde tuin in haar waarde herstelde (en daar blijvend tijd en energie in investeren)

We wilden een leuke plek creëren, maar niet alleen voor onszelf, we wilden vanaf het begin af aan andere mensen laten meegenieten van de tuin, meewerken, mee-inrichten, meefeesten, …

We wilden ook graag een moestuin, zelf wat biologische groentjes en kleinfruit, kruiden en bloemen kweken. Met de aankoop van het achterliggende stuk grond met serre op aan de overkant van de beek (de Kleibeek) kunnen we nu ook groenten en kleinfruit kweken voor anderen en net als onze tuin, willen we onze kleinschalige ‘boerderij’ openstellen voor iedereen die houdt van natuur en landbouw.

De ‘polyvalente ruimte’ aan ons huis was vroeger een plekje waar decennia lang geleden appelen en peren werden verkocht tijdens het seizoen. Het is dan ook logisch dat dit opnieuw de plek wordt van waaruit onze oogst verdeeld wordt. Sinds augustus 2016 verkopen we ook andere biologische voeding en producten van onze collega-boeren uit de buurt (die op biologische of op duurzame wijze produceren).

Onze visie

Agro-ecologie en biologische teelt

Tine is opgegroeid in een landbouwmidden en heeft een hart voor boeren. Maar ze heeft ook altijd een bezorgdheid gehad over het soort landbouw dat ongunstig evolueert voor zowel boeren, milieu als consument.

Ze vindt dat boeren moeten kunnen bijdragen aan volksgezondheid, plattelandsontwikkeling en dierenwelzijn, en dat kan alleen maar als ze een eerlijke prijs krijgen voor de producten die ze met veel zorg op de markt brengen. Landbouw moet de kans krijgen om optimaal bij te dragen tot het algemeen welzijn, door te helpen zorgen voor milieu en natuur.

Daarom is Tine al meer dan 10 jaar actief bij de beweging Wervel, de werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw. (www.wervel.be).

Dirk was al jaren voor hij Tine kende een fervente tuinier en werkt professioneel voor BioForum, de overkoepelende organisatie van de biolandbouw in Vlaanderen.

Er is vandaag de dag sprake van een agro-ecologische beweging, ontstaan uit het verzet tegen de agro-industriële landbouw en waartoe ook de biologische beweging mag gerekend worden.
In de agro-ecologie proberen boeren landbouw en natuur met elkaar te verzoenen. De zorg voor de bodem, de natuur, het milieu het klimaat en de biodiversiteit staat centraal.

wiezijnwij

Een hart voor boeren.
Een agro-ecologische bedrijf.
Zorg voor de natuur staat centraal.

VN-rapport visie op voedselproductie

In 2008 verscheen op initiatief van de VN een rapport waarin meer dan 400 experts uit meer dan 50 landen tot de conclusie kwamen dat er nood is aan een langetermijnvisie op de wereldwijde voedselproductie, gebaseerd op agro-ecologische landbouwpraktijken. Alleen op die manier kan de landbouw een constructief antwoord geven op de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Principes van de agro-ecologie

Agro-ecologie is de toepassing van ecologie op de studie, het ontwerp en het beheer van voedingssystemen. Agro-ecologie zoekt mogelijkheden om het landbouwsysteem door natuurlijke processen na te bootsen en hierdoor gunstige biologische interacties tussen de verschillende onderdelen van het landbouw-ecosysteem te bewerkstellingen.

Basisprincipes op teelttechnisch vlak
  • Recyclage van voedingsstoffen (nutriënten) op het landbouwbedrijf in plaats van externe stoffen toe te dienen;
  • Zorgen voor optimale bodemtoestand om gunstige groeiomstandigheden voor de gewassen te realiseren. Dit gebeurt door het organische stofgehalte in de bodem te verhogen en het bodemleven te stimuleren
  • Minimaliseren van verlies aan hulpbronnen (zonlicht, water, bodem…), door goed beheer van het microklimaat, wateropvang, bodembeheer door groenbedekking en een goede afstemming tussen veeteelt en gewasproductie;
  • Stimuleren van genetische diversiteit, zowel binnen de gewassen als tussen de gewassen, zowel in ruimte (intercropping) als in tijd (teeltrotatie);
  • Mogelijk maken van positieve wisselwerkingen op vlak van agrobiodiversiteit om gunstige ecosysteemdiensten te optimaliseren.
Zuiver geteeld: lekker puur

Biologische groenten, recht van het veld, smaken rijk en intens. Een vruchtbare bodem, organische bemesting en een natuurlijk groeiritme dragen daartoe bij. Biologische landbouwproducten worden geteeld in volle, vruchtbare grond. Kuntsmets en chemische bestrijdingsmiddelen zijn verboden. Biologische landbouwproducten, zoals groenten en fruit, groeien traag en natuurlijk. Daarom nemen ze minder water op. Hun gehalte aan droge stof blijft groot, wat een vollere smaak oplevert.

Bio, gecertificeerd en gelabeld

In Vlaanderen erkent de overheid controleorganisaties om na te gaan of het wettelijk lastenboek nageleefd wordt. Landbouwers, verwerkers en verdelers krijgen pas na controle hun biologisch certificaat. Zo weet je heel zeker dat je bio koopt en eet.

Kleibeek staat onder controle van Certisys, één van de controleinstanties die door de overheid erkend is in Vlaanderen. De omschakeling naar bio duurt twee jaar en de aanvraag is gebeurd in oktober 2013. We zijn dus al sindsdien verplicht alle verplichtingen van het lastenboek strikt na te leven, maar we mogen ons pas officieel ‘bio’ noemen vanaf oktober 2015. Nu zijn de producten van Kleibeek nog ‘bio in omschakeling’.

Voor meer info over bio zie ook www.biomijnnatuur.be of bestel de folder uitgegeven door Bioforum; ‘5 redenen om bio te kiezen’.

Landbouw met toekomst, wereldwijd

Onze voedselproductie is een mondiale aangelegenheid met invloed op de natuur,op het milieu en het klimaat, op het leven van boeren hier en in het zuiden. Bio streeft naar een toekomst van iedereen, wereldwijd.

 

Nog een anekdote uit het VN-rapport:

“De manier waarop we wereldwijd ons voedsel verbouwen moet radicaal veranderen: om beter tegemoet te komen aan de situatie van armen en hongerigen, om de impact van de groeiende wereldbevolking en klimaatsverandering op te vangen en om sociale catastrofes en milieurampen te vermijden”

voor meer lectuur hierover: zie folder Bioforum, te verkrijgen via info@bioforumvl.be